Бөтә яңылыҡтар
Спорт
10 Февраль 2017, 14:25

Улдөнь яны күрүбәхетебирә!

Редакция тормышышулайкөйләнгән, бирегәрәсмимәгълүматкенәтүгел, халыкфикередәагыла. Кешеләрязалар, шалтыраталар, үзхәлләренсөйлиләр, ярдәмөченрәхмәтбелдерәләр. Үзһөнәрибурычыннамусбеләнүтәүчебәләбәйлеләрнеңисем-шәрифләренатыйлар.

Редакция тормышышулайкөйләнгән, бирегәрәсмимәгълүматкенәтүгел, халыкфикередәагыла. Кешеләрязалар, шалтыраталар, үзхәлләренсөйлиләр, ярдәмөченрәхмәтбелдерәләр. Үзһөнәрибурычыннамусбеләнүтәүчебәләбәйлеләрнеңисем-шәрифләренатыйлар.
Былтыр редакция колле-гиясе ел саенрайонныңсоциаль-икътисадиүсешенә зур өлешкерткәнберкешесенә “Җәмәгатьчелектануы” титулынбирүтәкъдимебеләнчыкканиде. Соңгыеллардаюгары категорияле врач-офтальмолог, БашкортстанРеспубликасыныңатказангантабибе Олег Константинович Дире-ев адресынарәхмәт, ихтирамсүзләребе-лән мөрәҗәгатьләрбиккүпбулды. Улкешеләргә дөньяныкүрүмөмкинлегенкай-тара! ”БХ” 2016 елда “Җәмәгатьчелектануы” исемен Олег Диреевкабирә. Котлыйбыз!
Читайте нас: